Fotos 2014

Thumbnail Placeholder

Argelita

Thumbnail Placeholder

Arreglo Peana

Thumbnail Placeholder

Concierto Oracion Karmel

Thumbnail Placeholder

Diocesana Villavieja

Thumbnail Placeholder

Ofrenda Virgen de Lidón

Thumbnail Placeholder

Procesion Virgen de Lidón

Thumbnail Placeholder

Tamborada

Thumbnail Placeholder

Viernes Santo

Thumbnail Placeholder

Besapies

Thumbnail Placeholder

IV Estación

Thumbnail Placeholder

Misa Solemne

Thumbnail Placeholder

Música Sacra

Thumbnail Placeholder

Recogida de Remulla

Thumbnail Placeholder

Via Crucis

Thumbnail Placeholder

La Peregrina Virgen de Lidón

Thumbnail Placeholder

X Congreso

Thumbnail Placeholder

Aranjuez

Thumbnail Placeholder

Toledo

Thumbnail Placeholder

Asamblea Diocesana
Segorbe 13 / 12 / 14